podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl » Peru - wiza, ambasady, przepisy
reklama

Peru - wiza, ambasady, przepisy

Lima     
peru
Peru - podróże do PeruPeru - mapa krajuPeru - spis artykułów i galeriiPeru - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjePeru - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaPeru - szczepienia, zdrowie, poradyPeru - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROPeru - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOPeru - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy udający się do Peru w celach turystycznych (pobyt do 90 dni) oraz podróżujący tranzytem są zwolnieni z obowiązku wizowego. Okres ważności paszportu przy wjeździe nie jest określony (zaleca się przynajmniej 6 miesięcy). Nie wymaga się określonej kwoty pieniędzy na pobyt. Obo­wiązuje opłata lotniskowa przy wylocie za granicę – ok. 31 USD od osoby, a w przypadku przelotów liniami we­wnętrznymi – ok. 6 USD.
Podróżowanie po kraju
Nie ma urzędowych ograniczeń, jednak wjeżdżając w rejony, w których dotychczas działają na niewielką skalę organizacje terrorystyczne oraz kartele kokainowe (de­partamenty San Martin – dolina rzeki Huallaga, oraz Ayacucho i Apurimac – dolina rzeki Ene), należy zachować szczególną ostrożność. Nie zaleca się wyjazdów w regiony ­graniczące z Kolumbią (wzdłuż rzeki Putumayo) oraz Ekwado­rem (Kordyliera Kondora). Należy liczyć się z możliwością blokad dróg na obszarach górskich i wiejskich, w wyniku czego pewne regiony mogą być okresowo odcięte od reszty kraju. Ważniejsze drogowe przejścia graniczne to Aguas Verdes i La Tina (Ekwador), Desaguadero i Kasani (Boliwia) oraz Tacna (Chile).
Komunikacja drogowa obsługiwana jest przez liczne przedsiębiorstwa auto­busowe. Zazwyczaj posiadają one własne terminale, często oddalone od siebie. Autokary należące do bardziej renomowanych firm, obsłu­gujące główne miasta na wybrzeżu oraz Puno, Cuzco i Arequipa, są w dobrym stanie technicznym. W mniejszych ośrodkach działają gorsze, mniej regularne linie, mające wysłu­żony, często zawodny tabor. W porze deszczowej (od listopada do kwietnia) w regionach górskich należy liczyć się z przerwami w komunikacji z uwagi na lawiny błotne.
Istnieją połączenia rzeczne obsługujące miasta na wschodzie kraju (np.: Pucallpa i Iquitos), skąd można udać się Amazonką do Brazylii (Tabatinga).
Okresowo działa kolej łącząca Limę z Huancayo (tzw. kolej Malinowskiego).
Peru ma dobrze rozwiniętą sieć lotnisk krajowych i linii lotni­czych obsługujących trasy wewnętrzne. Ze względu na utrudnienia komunikacyjne mogące wystąpić w trakcie podróży po Peru zaleca się zaplanowanie powrotu do Limy co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty planowanego powrotu do Polski. Jest to szczególnie istotne w przypadku posiadania biletu tzw. tanich przewoźników, którzy nie oferują możliwości zmiany terminu lotu ani zwrotu pieniędzy za bilet, niezależnie od okoliczności losowych.
Przepisy celne
Nie ma ograniczeń i regulacji prawnych dotyczących wwozu, wymiany i wywozu pieniędzy poniżej kwoty 10 000 USD na osobę (większe kwoty lub ich równowartość, np. w papierach wartościowych, należy zadeklarować przy przekraczaniu granicy). Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie obowiązujących. Należy jednak zwrócić uwagę na przepisy dotyczące wywozu materiału roślinnego i zwierzęcego, których naruszanie podlega surowym karom. Wywóz wyrobów rzemiosła artystycznego i ludowego poddany jest kontroli. Zabronione jest wywożenie dóbr kultury o znacznej wartości, w szczególności przedmiotów pochodzących z legalnych lub nielegalnych miejsc prac archeologicznych, bez specjalnych zezwoleń. Przy zakupie wyrobów artystycznych imitujących wyroby kultur prekolumbijskich lub malarstwo okresu hiszpańskiego wicekrólestwa należy zachować rachunek lub inny dowód zakupu (niektórzy rzemieślnicy stosują charakterystyczne oznaczenia swoich wyrobów).
Bezpieczeństwo
Zagrożenie przestępczością pospolitą jest duże. Należy uważać na kradzieże i napady połączone z kra­dzieżami, zwłaszcza w centrach turystycznych, na dwor­cach autobusowych, lotniskach i w środkach komunikacji miej­skiej. Zaleca się ostrożność przy wyborze środków komunikacji krajo­wej, szczególnie autobusów. Na trasie z lotniska do centrum Limy zaleca się korzystanie z taksówek firm oficjalnie uzna­nych przez władze lotniska i mających swoje stanowiska wewnątrz terminalu przylotów. Natomiast zdecydowanie odradza się ko­rzystanie z przy­padkowych taksówek odjeżdżających z po­stoju przed dwor­cem lotniczym.
Ważne dokumenty można zdeponować w sejfach hotelowych. Nie należy nosić przy sobie dużej ilości pieniędzy ani pasz­portu. Turyści powinni mieć przy sobie fotokopię paszportu, poświad­czaną bezpłatnie przez Ambasadę RP w Limie.
Przydatne informacje
• Urzędy czynne są w godzinach 9.00–13.00 i 14.00–17.00 (poniedziałek–piątek). Większość sklepów jest otwarta w go­dzinach 9.00–21.00. Czynne są również sklepy całodobowe.
• Akceptowane są karty kredytowe (np.: VISA, MasterCard, American Express).
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Limie
Avenida Salaverry 1978, Jesus María, Lima 11, Peru
tel.: (00-511) 471 39 20,470 04 24
fax: (00-511) 471 48 13, 471 39 25
e-mail: consrplima@amauta.rcp.net.pe; ambrplima@telefonica.net.pe
www.lima.polemb.net

Konsulat Honorowy RP w Callao
Konsul honorowy Piotr Nawrocki (języki: polski, hiszpański, angielski)
Av. San Juan 705, Surco, Lima, Peru
tel.: (00-511) 372 13 68; 372 13 69
fax: (00-511) 275 49 68
e-mail: pnawrocki@ditelcorp.com

Konsulat Honorowy RP w Arequipie
Konsul honorowy Mauricio Chabaneix Belling (języki: hiszpański, angielski)
Mariscal Benavides 307, Selva Alegre, Arequipa
tel.: (00-5154) 217 676
fax: (00-5154) 217 676, 213 098
e-mail: mchabaneix@servilex.com.pe
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Republiki Peru
ul. Starościńska 1 m. 3-4
02-516 Warszawa
tel.: 646 88 06, 646 88 07
fax: 646 86 17
embperpl@atomnet.pl
www.perupol.pl